Handelen is beter dan een leerboek

Wanneer jij gelooft in praktijk

Vandaag de dag is een werkgever verplicht om zijn werknemers een opleiding BHV te laten volgen. Dit heeft als doel een werknemer levensreddend te leren handelen. Zo’n BHV cursus bestaat uit twee dagen studie. Hoe die twee dagen studie worden gevuld is echter aan de opleidingslocatie zelf. Veel BHV opleiders werken met een systeem waarbij mensen een studieboek krijgen wat ze moeten bestuderen. Ze leren daarin op papier hoe men moet handelen wanneer er bijvoorbeeld bij een brand een bedrijf moet worden ontruimd. Het probleem is door deze lesmethode dat mensen op papier weten hoe ze moeten handelen. Wanneer je echter kijkt naar de praktijk – en wie doet dat nu niet – blijkt dat een BHV-er die op die manier is opgeleid niet echt van waarde is voor een bedrijf.

Een situatie waar het bloed vanaf druipt

Een ongeval op de werkvloer is maar zelden een situatie in een klinische schone omgeving. Is er sprake van een ongeval met serieus lichamelijk letsel dan krijgt de BHV-er het nogal voor zijn kiezen. Een gapende wond of een pulserende slagaderlijke bloeding is een situatie die je liever nooit hoopt tegen te komen. Is dit echter toch het geval, dan is het zaak dat jij ook onder die omstandigheden het hoofd koel houdt. Het is belangrijk dat jij je niet laat afleiden door de omstandigheden wanneer er een beroep op je wordt gedaan. Dat is de reden waarom steeds meer bedrijven voor een cursus bhv Almere kiezen als cursusplaats. Hier wordt namelijk gebruik gemaakt van slachtoffers die een situatie levensecht nabootsen; lotus slachtoffers. Dit zijn mensen die hebben geleerd om een slachtoffer rol zo realistisch mogelijk te spelen. Ook medische aandoeningen zoals een botbreuk of een (gedeeltelijke) amputatie of brandwonden komen ten tonele. Je hoopt ze nooit tegen te komen maar je kan maar beter goed voorbereid zijn.